Χρώμα
401 Atlantis Black
7540 green mix
DBR-03
DBR-02