Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα συχνότερα θέματα που εμφανίζονται στις αυτοψίες κατασκευών;

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. μέσα από την καθημερινή επαφή, την πολυετή πείρα και έρευνα με τους κατασκευαστές αλουμινίου, και τους τελικούς χρήστες – καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση του κατασκευαστή, την ποιότητα και το σεβασμό στον τελικό καταναλωτή, έχει καταγράψει τα κυριότερα θέματα που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα κατασκευής συστημάτων αλουμινίου και τις απαντήσεις τους. Παράλληλα η EUROPA προσφέρει επαναληπτικά σεμινάρια σε συγκεκριμένα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες του κατασκευαστή προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες και γνώσεις όπου είναι απαραίτητο. Μπορείτε να δείτε τα συχνότερα θέματα που εμφανίζονται στις αυτοψίες κατασκευές στο επισυναπτόμενο Εγχειρίδιο Απαντήσεων Τεχνικών Θεμάτων

Ποιες είναι οι κυριότερες ενέργειες μάρκετινγκ που έχει αναπτύξει η EUROPA προς τους κατασκευαστές;

Συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια των ετών. Πιο αναλυτικά:

  • έρευνες αγοράς που σηματοδοτούν τις ανάγκες των πελατών και των τελικών καταναλωτών
  • πρωτοποριακές προωθητικές ενέργειες και χρήση νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας προς τους ιδιώτες καταναλωτές, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές αλουμινίου
  • ανάπτυξη προϊόντων, διαχείριση μαρκών προϊόντων και καινοτομία μέσα από ένα δυναμικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
  • δημιουργία αξιών στα προϊόντα ανάπτυξη επαρκών καναλιών διανομής σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες αποθήκευσης
  • ανάπτυξη εταιρικών εκθεσιακών χώρων καθώς επίσης και εκθεσιακών χώρων συνεργατών κατασκευαστών
  • επαγγελματική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση και χρήση στοιχείων και εργαλείων παρακολούθησης της αγοράς και των πελατών.

Εξυπηρέτηση συνεργατών

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στα πλαίσια  της εξυπηρέτησης του εμπορικού δικτύου και των συνεργατών κατασκευαστών,  υπενθυμίζει, τις τηλεφωνικές γραμμές και τα αρμόδια στελέχη για την εξυπηρέτηση ανάλογα με την κατηγορία θέματος.
  • Για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση ιδιωτών, ραντεβού πιστοποιήσεων και τεχνικών ελέγχων , τηλέφωνο επικοινωνίας στο 22620-32100 (κα Καρυστινού ή κος Λουκάς).
  • Για τεχνικά θέματα, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 22620-32202 – εσωτ.147 στον προϊστάμενο τεχνικών κο Βουτσινά.
  • Για θέματα σχετικά με υπολογισμούς Uw, ζητήματα μελετών και θέματα που αφορούν τις πόρτες EUROPA στο τηλέφωνο 210-8021317 στον κο Χρήστο Τούρκα.
  • Για ζητήματα σχετικά με την ειδική επιδότηση EUROPA (όσον αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων),  το Europa Loyalty System καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν ενέργειες Μάρκετινγκ, παρακαλούμε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 22620-32202 (εσωτ. 133 κος Λουκάς).

Ενημερώσεις από την EUROPA

Οι τεχνικές ενημερώσεις, τα ενημερωτικά σημειώματα και οτιδήποτε άλλο νεότερο που αφορά σε προϊόντα, βελτιώσεις συστημάτων, προωθητικές ενέργειες και προσφορές αποστέλλονται από την EUROPA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις αυτές, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στον τεχνικό της περιοχής σας, στην EUROPA στο τηλέφωνο 22620-32100 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση, ενώ οι λοιπές ενέργειες σε έκτακτες περιπτώσεις.

Αυτοψίες τεχνικών ελέγχων

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των συνεργατών κατασκευαστών και των ιδιωτών που επιλέγουν τα προϊόντα της, πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους - αυτοψίες σε κατασκευές που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους ιδιώτες. Το ραντεβού πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης είτε από τον ιδιώτη είτε από τον κατασκευαστή αλουμινίου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ενημέρωσης. Για λόγους αξιοπιστίας, στους ελέγχους καλούνται και τα 2 ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο τεχνικός της EUROPA που πραγματοποιεί την αυτοψία σημειώνει τις παρατηρήσεις του και τις μεταφέρει στην εταιρεία. Κατόπιν, συντάσσεται απαντητική επιστολή τεχνικού ελέγχου που απευθύνεται προς τον ιδιώτη και τον κατασκευαστή. Η αυτοψία - τεχνικός έλεγχος ως υπηρεσία έχει κάποια χρέωση, ανάλογα με τον τόπο που ζητείται να γίνει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον τεχνικό της περιοχής σας ή στο 22620-32100.

 

banner-showroom-small copy  1-els   apoklistikh-synergates EUROPA-CLUB-250px     product-catalog-banner-gr

 

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!