ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE

  ΣΕΙΡΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΜΟΤΕΡ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΗ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ
EUROPA 990TV 9225ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ1900mm2400mm6
EUROPA 990PER 235ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ2500mm2400mm5
EUROPA 990TV 9239ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ1200mm2200mm6
EUROPA 990TV 9239ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ2500mm2380mm5
EUROPA 990TV 9238ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ2500mm2440mm5
EUROPA 990TV 9238ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ1900mm2400mm6
EUROPA 990PER 234ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ2500mm2460mm6
EUROPA 990PER 234ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ3000mm2400mm5
EUROPA 990PER 234ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ3500mm2460mm4
EUROPA 990TV-9239ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ800mm1300mm6