Πιστοποίηση EUROPA

Για να πιστοποιηθεί κάποιος νέος κατασκευαστής από την EUROPA τα κριτήρια και οι προδιαγραφές είναι αυστηρά, καθώς δίνεται μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των κατασκευών. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δουλεύει αποκλειστικά προϊόντα EUROPA προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πιστοποίησης.

 • Διαδικασία πιστοποίησης
 • Έλεγχος του μαγαζιού/ χώρου από τεχνικό πωλήσεων της EUROPA.
 • Έλεγχος εξοπλισμού. Θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον ο βασικός (μονό ή απλό πριόνι με μέγκενες αέρος, παντογράφος, ξελουριστικό, πάγκος μονταρίσματος).
 • Έλεγχος προηγούμενων εργασιών του κατασκευαστή. Θα πρέπει να υποδειχθούν κατ’ελάχιστον από μία εφαρμογή σε ανοιγόμενα και μία εφαρμογή σε συρόμενα συστήματα αλουμινίου της EUROPA.
 • Θετική εισήγηση από τον τεχνικό πωλήσεων.
 • Υπογραφή εντύπου Όροι Ισχύος Πιστοποιητικού.
 • Έκδοση πιστοποιητικού που ισχύει για 2 χρόνια.

Οι ανανεώσεις των πιστοποιητικών γίνονται κατόπιν επανελέγχου. Επιπλέον, επανέλεγχος γίνεται μέσα από τις αναφορές εργασιών (αυτοψίες - τεχνικοί έλεγχοι).

Αφαίρεση πιστοποιητικού

 • Στην πρώτη αναφορά τεχνικού ελέγχου για κακή δουλειά, γίνεται έγγραφη σύσταση.
 • Σε δεύτερη αναφορά κακής δουλειάς, αφαιρείται το πιστοποιητικό.
  Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν ανταποκριθεί καθόλου στις παρατηρήσεις για βελτίωση, αφαιρείται το πιστοποιητικό.