Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

eenrgia


Πέρα από την αδιάλειπτη εφαρμογή και την συνεχή εξέλιξη του περιβαλλοντικού της προγραμματισμού, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στο πλαίσιο τόσο της διαρκούς αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων, όσο και στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων της, προχωρεί σε δράσεις συμπληρωματικές σε αυτές του περιβαλλοντικού της προγραμματισμού. Συγκεκριμένα: