Αδειούχο Συντηρητή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η Βιομηχανική Μονάδα της εταιρίας EUROPA ALUMINIUM SYSTEMS που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία Αλουμινίου, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά να εντάξει στο Δυναμικό της:
ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προφίλ υποψήφιου::

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΤΕΕ / ΙΕΚ / ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΕΠΑΛ , κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας
 • Κάτοχος Αδείας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου τάξης Α , Β ή Γ
 • Προϋπηρεσία ως ηλεκτρολόγος σε Τμήμα Συντήρησης, κατά προτίμηση σε τεχνικό τμήμα βιομηχανικής μονάδας, τουλάχιστον 4 έτη.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση και αποτύπωση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Ευχέρεια εργασίας σε βάρδιες.

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης

 • Επιτηρεί τη λειτουργία των ηλεκτρικών πινάκων και του δικτύου.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ηλεκτρολογικές βλάβες.
 • Ενημερώνει άμεσα τον προϊστάμενο σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
 • Ελέγχει την απόδοση των χρησιμοποιούμενων υλικών και ανταλλακτικών καθώς και την ποιότητά τους (συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές), προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • Τηρεί το πρωτόκολλο συντήρησης και βλαβών.
 • Συμμετέχει στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην κατασκευή νέων έργων. Προτείνει και εισηγείται τρόπους εκσυγχρονισμού των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
 • Μεταφορικό μέσο μεταφοράς προσωπικού.
 • Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας των κωδικό της θέσης: _ maintenance_2#oinofyta# στο email: .

Announcements