Θερμομόνωση

thermomonosi

Το κούφωμα πρέπει να εμποδίζει ή τουλάχιστον να μειώνει τη μετάδοση της θερμοκρασίας από τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό και αντιθέτως.
Εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής του κουφώματος, από την κράτηση αέρα και από τον τύπο του τζαμιού. Στην περίπτωση χρήσης συστημάτων ρολού, εξαιρετικά σημαντική συμβολή στις αποδόσεις θερμομόνωσης έχει η χρήση θερμομονωτικών συστημάτων ρολού. Τα παραπάνω εξηγούν το φαινόμενο της θερμομόνωσης. Προτού παρουσιαστεί τι σημαίνει θερμομόνωση και ειδικότερα στα κουφώματα του αλουμινίου παρατίθενται σύντομα τα βασικά στοιχεία της θερμότητας και της θερμοκρασίας.

  • Θερμότητα – Θερμοκρασία

Η θερμότητα είναι «η ενέργεια που προκαλεί η κίνηση των ατόμων και των μορίων» που αποτελούν κάποιο σώμα. Η αύξηση της ενέργειας, κατ’ επέκταση της κίνησης, προκαλεί θέρμανση ενώ η μείωση την ψύχρανση.

Η θερμική κατάσταση κάποιου σώματος και η καταγραφή της ονομάζεται θερμοκρασία.

  • Θερμοδιακοπή

Με τον όρο αυτό εννοούμε την διακοπή της μεταφοράς της θερμότητας (θερμογέφυρα) που επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό των προφίλ σε 2 μέρη και την ενδιάμεση προσθήκη μονωτικών υλικών (πολυαμίδιο) που απομονώνουν την εσωτερική από την εξωτερική επιφάνεια του. Έτσι μειώνεται η μεταφορά της θερμότητας (ή ψύξης) που περνά από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον.

Σήμερα το σύνολο των θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λύση για να επιτύχουν τη θερμομόνωση. Το πολυαμίδιο που χρησιμοποιείται ως το κυρίαρχο υλικό έχει υψηλές επιδόσεις σε ότι αφορά στη μηχανική αντοχή, στις χημικές επεξεργασίες και στη θερμική μόνωση. Προσφέρει δυνατότητα βαφής ενώ η διαστολή του είναι όμοια με αυτή του αλουμινίου.

Η κλίμακα βάση της οποίας μετράται η θερμομόνωση είναι η 4108 και ο συντελεστής Κ ή U. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη ροή της θερμότητας μέσω ενός υλικού ή δομικού στοιχείου.

Για τα υλικά ο συντελεστής ορίζεται ως η ποσότητα θερμότητας που περνά κάθε ώρα μέσα από 1 τετραγωνικό μέτρο στοιχείου κατασκευής όταν η διαφορά  θερμοκρασίας του ακίνητου αέρα που εφάπτεται στις 2 επιφάνειες του στοιχείου διατηρείται σταθερή και ίση προς 1ο C.

Το κυρίαρχο συμπέρασμα είναι ότι όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο πιο ισχυρό μονωτικά είναι το στοιχείο. Ανάλογα με τη τιμή που έχει ο συντελεστής κατατάσσεται σε κατηγορία με βάση προδιαγραφές (GRUPPE). Να ληφθεί υπόψη πως οι πιθανές τιμές των συντελεστών δε συγκρίνονται με βάση την απόστασή τους σε απόλυτα νούμερα (πχ συντελεστής 2.1 με συντελεστή 3). Στην πραγματικότητα λόγω του υπολογισμού του συντελεστή (λογαριθμική προσέγγιση) η διαφορά μόνωσης κάποιου κουφώματος με συντελεστή 2.1 συγκριτικά με αυτό που έχει 3 είναι πολύ μεγάλη.

Σημαντικό μέρος της βέλτιστης ενεργειακής κατασκευής και διαχείρισης ενός κτιρίου είναι η τεχνολογία και η ποιότητα κατασκευής των κουφωμάτων του, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της μόνωσής του.
Η χρήση θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου EUROPA καθώς και θερμομονωτικών συστημάτων ρολού EUROPA 950, 990 και 999 Hybrid, εγγυάται την ενεργειακή θωράκιση ενός κτιρίου με αποτέλεσμα:

  • την δραστική μείωση της εκπομπής ρύπων του κτιρίου μέσω της σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής του αποδοτικότητας (μείωση του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω του κουφώματος και συνεπακόλουθη μειωμένη ανάγκη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης)
  • την εξοικονόμηση σημαντικών, όχι μόνο ενεργειακών αλλά και οικονομικών, πόρων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου, από τη δραστική μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.

Το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας θα σας πληροφορήσει έγκυρα και με υπευθυνότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των θερμομονωτικών κουφωμάτων EUROPA στις συγκεκριμένες κτιριακές εφαρμογές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, το δίκτυο εμπόρων και κατασκευαστών που χρησιμοποιούν Συστήματα Αλουμινίου EUROPA είναι πάντα στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη σας!

 

banner-showroom-small copy  1-els   apoklistikh-synergates EUROPA-CLUB-250px     product-catalog-banner-gr

 

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!