Αξίες

aksies

Ισχυρή και αξιόπιστη

Αποστολή και στόχος της εταιρίας είναι να αποτελεί ένα υψηλής αξίας συνεργάτη για τους πελάτες της παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα αλουμινίου, επαγγελματική υποστήριξη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία, τα στελέχη και το περιβάλλον.

Πλαίσιο αξιών

  • πρώτη προτεραιότητα είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων
  • η δημιουργία συνθηκών συνεχούς ανάπτυξης και πρωταγωνιστικής θέσης στο τομέα της
  • να διαμορφώνει ίσες ευκαιρίες για τα στελέχη της με στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης, σεβασμού και ενδυνάμωσης της επαγγελματικής προσωπικότητας
  • οι κυρίαρχες εταιρικές αξίες είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, ο επαγγελματισμός
  • η Διοίκηση της εταιρίας να ενθαρρύνει τη έκφραση ιδεών, την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

Η EUROPA έχει δεσμευτεί στο να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον εξελισσόμενη διαρκώς ως η καλύτερη εταιρία στον τομέα δραστηριοποίησής της.
Οι κυρίαρχες εταιρικές αξίες είναι η επικοινωνία, η συλλογική εργασία, η ευελιξία και η έμφαση στην πρόοδο και ο επαγγελματισμός.
Η προσέγγιση της διοίκησης της εταιρίας ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων.
Η συμμετοχή των εργαζομένων και η δέσμευσή τους είναι ό,τι σημαντικότερο για την εταιρία, δεδομένης της έμφασης της EUROPA σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Κύριος στόχος είναι η διαρκής βελτίωση, η προστασία του περιβάλλοντος και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η EUROPA είναι σαν το Αλουμίνιο

  • Δυνατή και αξιόπιστη
  • Ανθεκτική στο χρόνο και στη διάβρωση
  • Ευέλικτη και πολύπλευρη
  • Χρήσιμη σε διάφορους τομείς και εφαρμογές
  • Φιλική στο περιβάλλον και στους ανθρώπους

 

banner-showroom-small copy  1-els   apoklistikh-synergates EUROPA-CLUB-250px     product-catalog-banner-gr

 

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!