Υγιεινή και ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι ουσιαστικής σημασίας για την εργασιακή κουλτούρα της EUROPA. Ορίζει το πώς θα πραγματοποιηθεί η δουλειά, διαμορφώνει τον τρόπο που οργανώνονται τις δραστηριότητες. Οι διαδικασίες ασφαλείας αναβαθμίζονται τακτικά για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Όλοι στην EUROPA είναι εκπαιδευμένοι σε πρακτικές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας (μονάδες HSM) σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS.

Από τη Διοίκηση έως το τελευταίο υπάλληλο, οι άνθρωποι μας είναι προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας προκειμένου να προστατευθεί η Υγεία και η Ασφάλεια των καθημερινών λειτουργιών καθώς και η ασφάλεια των πελατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Επίσης, τα συστήματα ασφαλείας ελέγχονται και βελτιώνονται μέσα από την ενεργή συμμετοχή μιας εξειδικευμένης ομάδας με κεντρικό ρόλο τη συνεχή εξέταση όλων των πιθανών σημείων στις κτιριακές εγκαταστάσεις και την πρόταση διορθωτικών ενεργειών με σκοπό την περαιτέρω εφαρμογή των εταιρικών πρακτικών ασφαλείας. 

 

banner-showroom-small copy  1-els   apoklistikh-synergates EUROPA-CLUB-250px     product-catalog-banner-gr

 

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!