Αδειούχο Συντηρητή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Η Βιομηχανική Μονάδα της εταιρίας EUROPA ALUMINIUM SYSTEMS που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία Αλουμινίου, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά να εντάξει στο Δυναμικό της:
ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προφίλ υποψήφιου::

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΤΕΕ / ΙΕΚ / ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΕΠΑΛ , κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας
 • Κάτοχος Αδείας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου τάξης Α , Β ή Γ
 • Προϋπηρεσία ως ηλεκτρολόγος σε Τμήμα Συντήρησης, κατά προτίμηση σε τεχνικό τμήμα βιομηχανικής μονάδας, τουλάχιστον 4 έτη.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση.
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση και αποτύπωση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Ευχέρεια εργασίας σε βάρδιες.

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης

 • Επιτηρεί τη λειτουργία των ηλεκτρικών πινάκων και του δικτύου.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ηλεκτρολογικές βλάβες.
 • Ενημερώνει άμεσα τον προϊστάμενο σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
 • Ελέγχει την απόδοση των χρησιμοποιούμενων υλικών και ανταλλακτικών καθώς και την ποιότητά τους (συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές), προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • Τηρεί το πρωτόκολλο συντήρησης και βλαβών.
 • Συμμετέχει στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην κατασκευή νέων έργων. Προτείνει και εισηγείται τρόπους εκσυγχρονισμού των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
 • Μεταφορικό μέσο μεταφοράς προσωπικού.
 • Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας των κωδικό της θέσης: _ maintenance_2#oinofyta# στο email: .

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!